Vznik projektu

Náš turnaj z.s. je nezisková organizace, která vznikla po dlouhodobých plánech, kdy se prvotní nápady rozvinuly a propojily s ideami dalších expertů v projektu. Vznikem a realizací této myšlenky bychom se chtěli zaměřit na pořádání turnajů a sportovních akcí po celé republice.

Cíle projektu

Podpora spolupráce sportovních klubů,školských zařízení a dalších subjektů, vytváření partnerství mezi těmito subjekty, vedoucí ke zvyšování sportovní výkonnosti dětí a mládeže.

Komplexní rozvoj fyzické a psychické zdatnosti dětí a mládeže, včetně podpory vnitřní motivace a zvyšování pohybových dovedností a osobních návyků.

Jak chceme cílů dosáhnout

  • Koncepční činností v oblasti podpory sportu, podpory spolupráce jednotlivých sportovních klubů na regionální, meziregionální i přeshraniční úrovni.
  • Realizací sportovních,volnočasových a dalších vybraných cílených aktivit určených pro děti a mládež.
  • Pořádáním regionálních, meziregionálních i mezinárodních sportovních akcí určených dětem a mládeži.
  • Pořádáním propagačních a PR akcí, vedoucích k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže, práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu.
  • Rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky neformálního vzdělávání formou společného setkávání dětí a mládeže na meziregionální a mezistátní úrovni.

Náplň projektu

Fotbalové turnaje

Zaměřujeme se na turnaje mladších kategorií. Budou pořádány turnaje pod hlavičkou Náš turnaj, z.s. , ale i turnaje které se budou hrát pod hlavičkou Vašeho klubu. Dále pro Vás chystáme turnaje venkovní, které bychom chtěli pořádat na přírodní trávě.

Sportovní akce

Rádi bychom pořádali dětské hry pro děti a mládež, různé akce pro dětské domovy a jiné organizace, které nemají možnost realizovat sportovní a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Vedoucí projektu

David Kopec (1975)

Od malička se věnuji fotbalu, nejprve jako hráč, následně i jako funkcionář a trenér. V současné době působím jako sekretář jednoho pražského významného klubu, tamtéž působím i jako trenér mládeže. Dále organizuji různé krátkodobé i dlouhodobé mládežnické turnaje. Velmi úzce spolupracuji s lidmi v komisi mládeže Pražského fotbalového svazu. Věřím, že v tomto projektu se nám společně s mými kolegy podaří zúročit získané zkušenosti a předat je nastupujícím generacím a zároveň se nám podaří dopřát malým fotbalistům užít si fotbalu v příjemném prostředí.

David Hrubý (1975)

Celý můj život je provázán fotbalem. Nejdříve jako hráč, poté jako trenér a dnes jako majitel firmy specializující se na prodej fotbalového sortimentu. Působím také v projektu neziskového občanského sdružení fotbalové akademie Petra Kouby, které se snaží o výchovu brankářů a hráčů. V projektu Náš turnaj bych rád zúročil mé zkušenosti z fotbalového prostředí a prací s mládeží.

 

Výroční zprávy

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011